BOGSTAD SKOLE Oppdragsgivere: Veidekket og Oslo kommunes kunstsamling ( 2005 - 2008 )

Valgte kunstnere, plassering av kunstprosjekt, teknikk.

Per Formo: 1) hovedvegg i fojae 2) høyre auditorium 3) venstre auditorium. Maleri på vegg.

Jan Christensen: 1) hovedvegg bibliotek. Maleri på vegg.

Andreas Heuch: 1) Inngangsparti, Skulptur fra takhimling.